AKTUALNOŚCI

Slider

Informacje urzędowe

Informacja dla NGO

8 stycznia 2019

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA PRZEZ m.in. STOWARZYSZENIA Z UPROSZCZONEJ FORMY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI. Szczegóły w załączeniu.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sejnach

7 stycznia 2019

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sejnach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Sejny zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r. Szczegóły w załączeniu.

Informacja o wynikach naboru

4 stycznia 2019

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. oświaty i spraw społecznych w Urzędzie Miasta Sejny. Szczegóły w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert

4 stycznia 2019

Miasto Sejny zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2019. Szczegóły w załączeniu.

Otwarte konkursy ofert

4 stycznia 2019

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019Szczegóły w załączeniu.

Nabór kandydatów do komisji konkursowych

4 stycznia 2019

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert . Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego