Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zapytania ofertowe / przetargi

Przetarg na odbieranie odpadów – wraz z wynikami otwarcia i zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty

11 kwietnia 2019

Miasto Sejny ogłosiło przetarg na: odbieranie i zagospodarowanie odpadów z miasta Sejny. W załączeniu dokumentacja i wyniki otwarcia ofert.

zapytanie ofertowe

2 kwietnia 2019

Miasto Sejny zaprasza do złożenia ofert na wykonanie: remontu nawierzchni z kostki brukowej w Sejnach. Szczegóły w załączeniu

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

29 marca 2019

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły w załączeniu

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego

25 marca 2019

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Zakup 4 szt. repliki broni długiej typu Mauser wz. 98K oraz 10 szt. repliki broni krótkiej typu Colt wz. 1911, dla Grupy Rekonstrukcji Historycznej 24 Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza ,,Sejny”. […]

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w mieście Sejny – postępowanie zakończone

30 stycznia 2019

Zapytanie ofertowe oraz wyjaśnienia Miasto Sejny zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w mieście Sejny”. Zadanie polega na budowie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej obejmującej m.in. siłownię plenerową, strefę relaksu, plac zabaw. Termin składania ofert upływa 19 lutego 2019r. Główny kod CPV: 37535200-9 – wyposażenie placów zabaw. Otwarta Strefa Aktywności jest dofinansowana przez […]

Ogłoszenie o przetargu

20 grudnia 2018

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły w załączeniu.






JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego