Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zapytania ofertowe / przetargi

Przetarg nieograniczony na „pierwszy żłobek w sejnach”

18 czerwca 2019

Szczegóły w załączeniu.

Odwołanie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

13 czerwca 2019

Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie o przetargu – Józefa Piłsudskiego 36 m. 6.

29 maja 2019

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ulicy Józefa Piłsudskiego 36 w Sejnach. Treść ogłoszenia w załączeniu.

Ogłoszenie o przetargu – Emilii Plater 1 m. 9.

29 maja 2019

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 przy ulicy Emilii Plater 1 w Sejnach. Treść ogłoszenia w załączeniu.

Ogłoszenie o przetargu – Parkowa 5 m. 23.

29 maja 2019

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 23 przy ulicy Parkowej 5 w Sejnach. Treść ogłoszenia w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Pierwszy Żłobek w Sejnach”

15 maja 2019

Miasto Sejny zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego wyboru wykonawcy na zakup, dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia żłobka, dostawę i montaż placu zabaw żłobka zlokalizowanego w Sejnach przy ul. Zawadzkiego 13 w ramach projektu „Pierwszy żłobek w Sejnach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego