Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zapytania ofertowe / przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

30 lipca 2019

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. Szczegóły w załączeniu.

Zapytanie ofertowe

22 lipca 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach zaprasza do złożenia oferty: Świadczenia usług pogrzebowych w 2019 r. Szczegóły w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert

15 lipca 2019

Miasto Sejny zaprasza do składania ofert na dostawę oraz montaż mebli i wyposażenia żłobka


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego