Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zapytania ofertowe / przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1 października 2019

Miasto Sejny zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 102123B ul. Wojska Polskiego w Sejnach . Szczegóły w załączeniu

informacja o wyniku wyboru na nadzór inwestorski

30 września 2019

Miasto Sejny informuje, że w prowadzonym postępowaniu na wykonanie nadzoru inwestorskiego przy planowanej inwestycji przebudowy drogi gminnej nr 102123B ul. Wojska Polskiego w Sejnach wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę. Szczegóły w załączeniu

Protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego

16 września 2019

Szczegóły w załączeniu.

zaproszenie do złożenia oferty do nadzoru inwestorskiego

6 września 2019

Miasto Sejny poszukuje osoby lub osób do wykonywania nadzoru inwestorskiego przy planowanej inwestycji Przebudowy drogi gminnej nr 102123B ul. Wojska Polskiego w Sejnach na odcinku od ulicy 1 Maja do ulicy Zawadzkiego na długości 550m. Szczegóły w załączeniu


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego