Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide

Rozlicz PIT w Sejnach
Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z  PITax.pl Łatwe podatki.

Zmiana w harmonogramie dyżurów psychologa – Diany Wiżlańskiej – Sławińskiej w październiku 2020 r.

1 października 2020

Dyżur w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Wileńskiej 10 z dnia 1 października 2020 r. został przeniesiony na 29 października 2020 r. Godziny pozostają niezmienione, tj. 15.00 – 16.30.

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

1 października 2020

Miasto Sejny poszukuje osoby lub osób do wykonywania nadzoru inwestorskiego przy planowanej inwestycji polegającej na uzbrojeniu terenu przeznaczonego pod tereny inwestycyjne przy ulicy Powstańców Sejneńskich w Sejnach Inwestycja współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Szczegóły w załączeniu.

Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

1 października 2020

Miasto Sejny poszukuje osoby lub osób do wykonywania nadzoru inwestorskiego przy planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie Targowiska Miejskiego w Sejnach. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg Lietuva – Polska. Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego