Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Zarządzenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach

9 grudnia 2020

Zarządzenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. Szczegóły w załączeniu.

Wyniki konsultacji społecznych

8 grudnia 2020

Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sejnach

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności – informacja dla Organizacji Pożytku Publicznego

8 grudnia 2020

o możliwości odbierania żywności. Szczegóły w załączeniu.

Informacja o projekcie

3 grudnia 2020

W wyniku modernizacji i rozbudowy, na które powstała kompletna dokumentacja architektoniczna i branżowa, w tym projekty wykończenia wnętrz, kosztorysy oraz specyfikacje, w budynku Ośrodka Kultury w Sejnach powstanie 11 nowych lub zmodernizowanych pomieszczeń: 5 pracowni; foyer; 2 magazyny; sala wielofunkcyjna do prób, tańca i kameralnych wydarzeń; pomieszczenie socjalne dla pracowników; warsztat oraz 1 nowy, bez […]


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego