Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

24 października 2019

Dot. zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Klubu Senior+. „. Szczegóły w załączeniu.

Obrady XII Sesji Rady Miasta Sejny

24 października 2019

Uprzejmie informujemy, że obrady XII Sesji Rady Miasta odbędą się w dniu 29 października 2019r. o godz.: 11:00 w sali narad Urzędu Miasta. Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sejny

24 października 2019

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza przystąpienie do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sejny. W załączeniu również formularz wniosku do wypełnienia i wniesienia w Urzędzie Miasta Sejny. Osoba do kontaktu: Dominika Sidor, pok. nr 12, tel. 87 5 162 011. Pobierz ogłoszenie Pobierz formularz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

23 października 2019

Szczegóły w załączeniu.

Informacja z otwarcia ofert

23 października 2019

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: MOPS.26.1.2019 Nazwa zadania: Zakup wyposażenia do Klubu Senior+. Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego