Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Informacja z otwarcia ofert

23 października 2019

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: MOPS.26.1.2019 Nazwa zadania: Zakup wyposażenia do Klubu Senior+. Szczegóły w załączeniu.

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń

22 października 2019

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń przygotowana przez Progres – Instytut Rozwoju i Edukacji, Oddział w Rzeszowie. Szczegóły w załączeniu.

Herb Miasta Sejny

21 października 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne

21 października 2019

Szczegóły w załączeniu.

Zaproszenie do konsultacji projektu

21 października 2019

Zaproszenie do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020”


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego