Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide

Rozlicz PIT w Sejnach
Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z  PITax.pl Łatwe podatki.

OGŁOSZENIE o naborze do Miejskiej Rady Seniorów w Sejnach

7 października 2020

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów. Szczegóły w załączeniu. Uchwała w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Sejnach i nadania jej Statutu. https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaSejny/document/130521/Uchwa%C5%82a-XX_85_16 Uchwała w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr XX/85/16 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Sejnach […]

III spotkanie otwarte – Zobacz Sejny na nowo!

7 października 2020

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza na III spotkanie otwarte dotyczące aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny. Spotkanie odbędzie się dnia 9 października 2020 r. (piątek) o godzinie 1600 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 64 (wejście od strony boiska). Na spotkaniu obecna będzie urbanistka, która sporządza aktualizację studium i przedstawi […]

Zmiana w październikowym harmonogramie dyżurów Joanny Olszewskiej i Ewy Szyc – konsultacje dla osób współuzależnionych.

7 października 2020

8 i 15 października 2020 r. swój dyżur w Punkcie Konsultacyjnym pełnić będzie Joanna Olszewska, natomiast kolejny dyżur Ewy Szyc odbędzie się 29 października 2020 r.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego