SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

PLAC ZABAW W SEJNACH

Slider

Powszechny spis rolny

18 maja 2020

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, […]

Modernizacja Ośrodka Kultury w Sejnach

18 maja 2020

Ośrodek Kultury w Sejnach podpisał dziś umowę na realizację projektu „Modernizacja Ośrodka Kultury w Sejnach” w ramach Programu „Infrastruktura domów kultury” finansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.Budżet sejneńskiego projektu wynosi 120 500,00 zł, w tym 95 000,00 zł to przyznana dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W […]

Renaturyzacja wód powierzchniowych

15 maja 2020

W lutym 2020 zakończono „Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych”, wykonanego na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Jednym z dokumentów, opracowanych w ramach programu, jest „Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych”, stanowiący kompendium wiedzy nt. renaturyzacji rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych. Docelowo będzie on rekomendowany do stosowania przez jednostki PGW WP. Urząd Miasta […]

Ogłoszenie Starosty Powiatu Sejneńskiego

15 maja 2020

Starosta Powiatu Sejneńskiego zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 498/29 w obrębie 0001 Sejny. Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego