SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

PLAC ZABAW W SEJNACH

Slider

Zobaczmy Sejny na nowo! Spotkanie konsultacyjne SUiKZP – 15.11.2019 r.

8 listopada 2019

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sejny w dniu 15.11.2019 r. w Sali Kinowej Ośrodka Kultury w Sejnach. Szczegóły w załączeniu. Kliknij, aby powiększyć.

Ostrzeżenie meteorologiczne

7 listopada 2019

Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

7 listopada 2019

Dot. zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Klubu Senior+”. Szczegóły w załączeniu.

Informacja z otwarcia ofert

6 listopada 2019

Nazwa zadania: Zakup wyposażenia do Klubu Senior+. Szczegóły w załączeniu.

Informacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na temat obowiązków nałożonych na rolników

6 listopada 2019

W załączeniu znajdą Państwo informację o obowiązkach nałożonych na rolników w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.Załącznik do pobrania

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego