SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

PLAC ZABAW W SEJNACH

Slider

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

5 listopada 2019

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do złożenia ofert na odłów bezdomnych zwierząt z terenu miasta Sejny oraz sprawowania opieki nad zwierzętami. Szczegóły w załączeniu.

Dyżur przewodniczącej Rady Miasta Sejny

5 listopada 2019

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny Pani Jolanta Beata Bagińska pełnić będzie dyżur w dniu 6 listopada 2019r. od godz.: 15:50 do 16:50 w sali narad Urzędu Miasta.

Odpady z działalności rolniczej

4 listopada 2019

Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności  rolniczej. Szczegóły w załączeniu.

Zaproszenie na film

4 listopada 2019

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza na bezpłatną projekcję filmu pt.: Zabawa, zabawa…i po zabawie” dn. 05 listopada 2019 r. o godzinie 17.00 w Ośrodku Kultury w Sejnach. Szczegóły w załączeniu.

Informacja o konkursach

30 października 2019

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.  Regionalny Program operacyjny województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020.                                                  Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego