KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

PLAC ZABAW W SEJNACH

Slider

Informacja o udzieleniu wsparcia

4 września 2020

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Przedszkole Miejskie w Sejnach otrzymało nową siedzibę

3 września 2020

Od 1 września 2020 r. została otwarta nowa siedziba Przedszkola Miejskiego w przebudowanej części budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 64. Obecnie do Przedszkola Miejskiego, oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej i Żłobka Miejskiego w Sejnach uczęszcza łącznie 224 podopiecznych, w tym, zainicjowana przez rodziców i wspierana przez Stowarzyszenie „Przytulasy”, jedna grupa innowacyjna, realizująca program […]

Nabór uzupełniający do żłobka Miejskiego w Sejnach

2 września 2020

Szczegóły w załączeniu.

I N F O R M A C J A

1 września 2020

Jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących na terenie woj. podlaskiego. Szczegóły w załączeniu.

KONSULTACJE SUIKZP 2019-2020

1 września 2020

Szanowni Państwo! W związku z aktualizacją Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w Sejnach Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do składania wniosków w ramach konsultacji społecznych. W okresie od 27 sierpnia do 22 września 2020, konsultacje będą prowadzone w następujących formach: pisemne wnioski i opinie odnośnie Studium można przesyłać pocztą na adres Urzędu Miasta w Sejnach, złożyć […]

„Tajemniczy klient” w sejneńskich punktach sprzedaży napojów alkoholowych

31 sierpnia 2020

Celem zadania było ograniczenie naruszeń prawa w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym, w tym szczególnie dzieciom i młodzieży oraz zwiększenie ilości sprzedawców, którzy kontrolują dowód osobisty młodo wyglądających klientów. W wyniku tych działań w dniu 21.07.2020 w I etapie audytu specjalnie przeszkolona 18-letnia dziewczyna, wyglądająca nawet młodziej (na około 16-17 lat), udała […]

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego