SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

PLAC ZABAW W SEJNACH

Slider

Dyżur Przewodniczącej Rady Miasta Sejny

21 stycznia 2020

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny Pani Jolanta Beata Bagińska pełnić będzie dyżur w dniu 23 stycznia 2020 r. (czwartek) od godz. 16:20 do 17:20 w sali narad Urzędu Miasta Sejny.  

Zakończenie naboru kandydatów do Komisji Konkursowych

21 stycznia 2020

Informacja o zakończeniu naboru kandydatów środowiska pozarządowego na członków Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW-PIB dla powiatu sejneńskiego.

17 stycznia 2020

Szczegóły w załączeniu.

Informacja Wojewody Podlaskiego, dotycząca ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków

15 stycznia 2020

Informacja Wojewody Podlaskiego dotycząca konieczności zachowania szczególnej ostrożności w związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wynikającej przede wszystkim z migracji dzikich ptaków niosących ze sobą zwiększone ryzyko wprowadzenia do gospodarstw wirusa podtypu H5N8. W załączeniu zasady bioasekurakcji przy obsłudze drobiu, minimalizujące ryzyko przeniesienia w/w wirusa do gospodarstw.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego