KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

PLAC ZABAW W SEJNACH

Slider

Informacje o wynikach naboru na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym

12 kwietnia 2019

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zaproszenia do składania ofert na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2019.

Wyniki naboru ofert na przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów społecznych Mieszkańców Miasta Sejny

12 kwietnia 2019

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zaproszenia do składania ofert na  na przeprowadzenie lokalnej  diagnozy problemów społecznych Mieszkańców Miasta Sejny na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach

VII sesja Rady Miasta Sejny – transmisja za żywo

12 kwietnia 2019

https://www.youtube.com/watch?v=kwIVer-ojMY

Akcja Czysta Marycha

11 kwietnia 2019

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w społecznym sprzątaniu rzeki Marycha, które odbędzie się 27 kwietnia 2019 r. Zbiórka organizacyjna pod Urzędem Miasta o godz. 9.00. W celu oszacowania potrzebnej liczby kajaków prosimy o zgłaszanie chęci udziału na e-mail: marycha@um.sejny.pl . Miasto Sejny jest współorganizatorem akcji. Szczegółowe informacje na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/347409559453964/

Przetarg na odbieranie odpadów – wraz z wynikami otwarcia i zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty

11 kwietnia 2019

Miasto Sejny ogłosiło przetarg na: odbieranie i zagospodarowanie odpadów z miasta Sejny. W załączeniu dokumentacja i wyniki otwarcia ofert.

koperty życia

9 kwietnia 2019

Miejska Rada Seniorów, przypomina  mieszkańcom miasta, w wieku 60+ o  odbiorze „ Koperty życia .” „ Koperta życia ” to bezpłatny zestaw składający się z:               1. plastikowej koperty,               2. karty informacyjnej zawierającej dane pacjenta , nr telefonów, informacje                   medyczne               3. naklejki „Tu jest Koperta Życia”,  „Koperta Życia ” powinna być umieszczona […]

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego