Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

E-dowód – informacja

21 lutego 2019

Szczegóły w załączeniu.

Dyżur Przewodniczącej Rady Miasta Sejny

20 lutego 2019

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny Jolanta Beata Bagińska pełnić będzie dyżur w dniach: 21.02.2019r. (czwartek) od godz. 15.40 do 16.40 22.02.2019r. (piątek) od godz. 9.30 do 10.30 W sali narad Urzędu Miasta Sejny

Użytkowanie wieczyste – informacja

18 lutego 2019

Informacja Burmistrza Miasta Sejny dotycząca użytkowania wieczystego. Szczegóły w załączeniu.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA SEJNY o opłacie za zmniejszenie retencji terenowej

18 lutego 2019

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na burmistrza nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej. Szczegóły […]

Dyżury Miejskiej Rady Seniorów

13 lutego 2019

Informujemy, że dyżury Miejskiej Rady Seniorów odbywają się we wtorki w godzinach 10-12 w siedzibie Miejskiej Rady : ul. Wileńska 10 / I piętro /. Zapraszamy do współpracy w celu rozwiązywania istotnych problemów seniorów.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego