AKTUALNOŚCI

Slider

Zapytania ofertowe / przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie nadzoru inwestorskiego „Przebudowa i remont części budynku Ratusza”

12 listopada 2019

Burmistrz Miasta Sejny zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej przy planowanej inwestycji „Przebudowa i remont części budynku Ratusza” została wybrana najkorzystniejsza oferta. Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

7 listopada 2019

Dot. zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Klubu Senior+”. Szczegóły w załączeniu.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

5 listopada 2019

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do złożenia ofert na odłów bezdomnych zwierząt z terenu miasta Sejny oraz sprawowania opieki nad zwierzętami. Szczegóły w załączeniu.

Zaproszenie do złożenia ofert na nadzór inwestorski

30 października 2019

Miasto Sejny poszukuje osoby lub osób do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej przy planowanej inwestycji „Przebudowa i remont części budynku Ratusza”. Zaproszenie w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego