AKTUALNOŚCI

Slider

Zapytania ofertowe / przetargi

Ogłoszenie o przetargu – Parkowa 5 m. 23.

29 maja 2019

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 23 przy ulicy Parkowej 5 w Sejnach. Treść ogłoszenia w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Pierwszy Żłobek w Sejnach”

15 maja 2019

Miasto Sejny zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego wyboru wykonawcy na zakup, dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia żłobka, dostawę i montaż placu zabaw żłobka zlokalizowanego w Sejnach przy ul. Zawadzkiego 13 w ramach projektu „Pierwszy żłobek w Sejnach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]

Przetarg na odbieranie odpadów – wraz z wynikami otwarcia i zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty

11 kwietnia 2019

Miasto Sejny ogłosiło przetarg na: odbieranie i zagospodarowanie odpadów z miasta Sejny. W załączeniu dokumentacja i wyniki otwarcia ofert.

zapytanie ofertowe

2 kwietnia 2019

Miasto Sejny zaprasza do złożenia ofert na wykonanie: remontu nawierzchni z kostki brukowej w Sejnach. Szczegóły w załączeniu

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

29 marca 2019

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły w załączeniu

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego

25 marca 2019

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Zakup 4 szt. repliki broni długiej typu Mauser wz. 98K oraz 10 szt. repliki broni krótkiej typu Colt wz. 1911, dla Grupy Rekonstrukcji Historycznej 24 Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza ,,Sejny”. […]

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego